Natuur op Terschelling

Terschelling heeft behoorlijk wat natuur. Ongeveer de helft van het eiland is groen. De natuur op Terschelling is uniek door de vele verschillende landschappen. Een paarsachtig duingebied, groen dennenbos, heide, lange stranden en het Wad. Terschelling is ook een ideaal leefgebied voor meer 100 broed- en trekvogels. Ontdek waar je de vogels kunt spotten, waar de beste plek is voor een wandelingfietstocht of picknick.


Natuurreservaat de Boschplaat

In het oosten van Terschelling bevindt zich het unieke natuurgebied de Boschplaat. Het kenmerkt zich door de hoge duinen, zandvlaktes, kwelders, moerassen en het grote bos de Berkenvallei. Er groeien verder allerlei wilde planten (zoals de cranberryplant) en je kunt er enorm veel verschillende vogels spotten. Ook broeden er kolonies van de lepelaar, visdief en verschillende meeuwensoorten. Wat je ook veel ziet zijn de altijd leuke wadvogels, die er bij laag water op zoek gaan naar eten.

Geschiedenis en fossielen

Wist je dat de Boschplaat vroeger een losse zandplaat tussen Ameland en Terschelling was? De geul tussen beide eilanden (het Koggediep) inmiddels dichtgeslibd. Een ander leuk feitje: aan de Noordzeekant van de Boschplaat spoelen regelmatig fossiele schelpen uit de warme periode die voorafging aan de laatste ijstijd. Bijzondere natuur dus!


Natuurgebied De Noordsvaarder

Aan de westkant van het eiland ligt De Noordsvaarder. Het is één van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden van Terschelling. Vroeger was De Noordsvaarder een losse zandplaat, maar in de negentiende eeuw groeide het gebied aan Terschelling vast. Je vindt er vochtige valleien, stuivende duinen en uitgestrekte zandplaten. Er komen diverse zeldzame planten voor, zoals de groenknolorchis, parnassia, knopbies en de vleeskleurige orchis. Als broedvogels vind je er de kluut, de strandplevier, bontbekplevier, wulp en de bruine en de blauwe kiekendief. De Noordsvaarder is bereikbaar door vanaf West-Terschelling het strand van de Noordsvaarder op te lopen. Er zijn niet veel paden en de paden die er zijn, kunnen in de natte periodes nog wel eens moeilijk begaanbaar zijn.

Vogels op Terschelling 

Waddenvogels komen het meest op Terschelling voor. Het is meer een verzamelnaam voor allerlei verschillende soorten vogels. Als we ze even allemaal opnoemen vind je er de zilvermeeuw, tuleruur, aalscholver, rosse grutto, kleine mantelmeeuw, kanoet, bontbekplevier, dwergstern, kievit, lepelaar, wulp, bonte strandloper, kluut, rotgans, kolgans, strandplevier, zilverplevier, brandgans, kokmeeuw, velduil, zeearend, drieteenstrandloper, visdief, slechtvalk, steenloper, grutto, grote stern. bergeend, bruine en de blauwe kiekendief en eidereend,

Ben je dus een echte vogelspotter? Bekijk ze dan allemaal op Terschelling. De meeste vogels zijn er het hele jaar door. Maar er zijn ook veel trekvogels dus Terschelling als tussenstop gebruiken op hun trektochten van Afrika naar het hoge noorden.

Vogels op Terschelling

Zeehonden op Terschelling

Zeehonden zijn het symbool van de Waddenzee. Voor de kust van Terschelling leven grote groepen. Het lage water en vele zandbanken zijn ideaal om in de zon uit te rusten of de jongen groot te brengen. Het is belangrijk dat ze niet gestoord worden. Bij gevaar vlucht de moeder alleen, waardoor het jong zijn moeder kwijtraakt. Deze zogenoemde huilers worden vaak gevonden en naar Ecomare gebracht om gevoed en verzorgd te worden. Wil je graag een zeehond spotten? Boek dan een zeehondentocht.

Zeehonden op Terschelling

Planten

Op het eiland komen 500 verschillende plantensoorten voor. Er zijn op Terschelling zelfs 14 zeldzame plantensoorten die je ergens anders niet zo snel ziet. Het bosoppervlak van Terschelling is meer dan 150 hectare groot. Er zijn op het eiland voldoende fiets- en wandelpaden om de indrukwekkende planten van Terschelling te ervaren.


Polders en kwelders

In de lente komen ook de polders en kwelders weer tot leven: hier hoor en zie je kieviten, grutto’s, tureluurs, kieviten, graspiepers, gele kwikstaarten, wilde eenden en scholeksters die hun jongen aan het voeren zijn. Met een beetje geluk hoor je ook een velduil, of een bruine of blauwe kiekendief.


Natuurmuseum Terschelling

Op Terschelling vind je ook een natuurmuseum. Het museum heeft onder andere een zeeaquarium met de vissen uit de Noordzee. Het Natuurmuseum en zee-aquarium is onderdeel van het Centrum voor Natuur en Landschap. Het centrum heeft als doel bezoekers te informeren over de natuur van Terschelling en het waddengebied. Je vindt het museum aan de Reedekerstraat 11 in West-Terschelling.